SELAMAT DATANG KE

Unit Peperiksaan dan Penilaian Kolej MARA Kulim

Pengumuman & Makluman Terkini

1. Kepada pelajar program MKPM sesi 2017/2018

  i) Sijil MUET akan dipos bersama Sijil Matrikulasi . Walaubagaimanapun sehingga kini, 

     pihak kolej belum menerima Sijil Matrikulasi dari Unit Data & Maklumat Bahagian Matrikulasi

  ii) Salinan Sijil Matrikulasi boleh dimuat turun melalu laman sesawang Bahagian Matrikulasi.  

     Sila klik pada pautan Semakan Keputusan Peperiksaan

2. Kepada pelajar program FIST UniKL sesi 2017/2018

i)  Transkrip penuh semester 1 & 2 akan dikeluarkan oleh pihak CPS UniKL dan akan diserahkan

     kepada pelajar di kampus yang terlibat sebelum/semasa hari pendaftaran.