SELAMAT DATANG KE

Unit Peperiksaan dan Penilaian Kolej MARA Kulim

Pengumuman & Makluman Terkini

1. Kepada pelajar program MKPM sesi 2017/2018

  i) Sijil MUET akan dipos bersama Sijil Matrikulasi . Walaubagaimanapun sehingga 14 Ogos 2018, 

     Sijil Matrikulasi belum dikeluarkan oleh Unit Data & Maklumat Bahagian Matrikulasi, Putrajaya. 

  ii) Salinan Sijil Matrikulasi boleh dimuat turun melalu laman sesawang Bahagian Matrikulasi.  

     Sila klik pada pautan Semakan Keputusan Peperiksaan